Metsa Müükmetsandusettevõte

Pikaajalised metsandusalased kogemused ja teenuste lai ulatus, paindlikkus, usaldusväärsus ja tähtaegadest kinnipidamine ning metsamajandamise hea tava järgmine on meid aidanud enam kui 20 tegutsemisaasta jooksul tõusta Eesti metsandussektori liidriks ja arvamuskujundajaks. Meie ettevõtmine põhineb Eesti kapitalil ja meie ettevõte peab oluliseks traditsioonide hoidmist, aga ka innovaatilist lähenemist metsade majandamisel.

Ettevõtte arengu jooksul on meil olnud masinapark ja metsahooldustöid teostav tiim. Tänase turuolukorra tõttu ostame kõik teenusena meie headelt koostööpartneritelt sisse. Pikaajalised kokkulepped tagavad sujuva töökorralduse ja kvaliteedi.

Loe aktuaalseid metsajutte meie blogist

Meie blogisse on koondatud Eesti metsaomanikule huvipakkuv informatsioon, alustades maamõõtmise korraldamisega ja lõpetades üraskikahjustuse ennetamise või maksudega, mida peab metsaomanik metsakinnistut või raieõigust müües tasuma. Meie blogipostitused on kirjutatud metsandusekspertide poolt.

Teie abiline metsanduses!

Iga puu on eriline ja kordumatu nii on ka inimestega. Meie meeskond pakub nõustamisteenust, kui Te soovite metsamaa endale jätta, aga ei tea, mida sellega edasi teha.

Metsamajandamiskava saamiseks kutsu meie taksaatorid metsa. Metsainventeerimisandmed kehtivad 10 aastat ja need on metsamajandamistööde aluseks ja toetuse saamise üheks eelduseks.

Meie metsakasvataja annab nõu kas ja millal teostada puistus metsahooldustöid. Kutsu metsakasvataja oma metsa ja paneme metsaplaani paika!

Meie metsakonsulent nõustab metsa inventeerimistoetuse taotlemise suunal.

Eesti metsafirma