Metsamaa ja metsa müük

Metsa, metsamaa või raieõiguse müük

Metsa müük saab toimuda erinevat moodi. Metsaomanikul on võimalik müüa kinnistult vaid metsa (metsamaterjali), sõlmides selleks metsafirmaga raieõiguse võõrandamise lepingu (loe lähemalt Raieõiguse Müük) või teostades metsas iseseisvalt raietööd. Metsamaa müük, mis on enamasti eelistatud variant ning mille eest saab tavaliselt parema koguväärtuse tähendab et metsaomanik müüb metsamaa koos sellel asuva puistu ja elusloodusega.

Metsa müük toimub läbi Notari kus vormistatakse metsa müügi ostu-müügi leping (vaata näidet standard lepingust SIIT).

Erametsaomanikele kuulub 55% Eesti metsadest!

Pärast uuendusraie teostamist loodavad omanikud looduslikule metsauuenemisele jättes tulevased põlved ilma kvaliteetsest puidust ja rahalisest tulust.

Metsaomanik olla on uhke ja hää, kuid omanikul lasub lisaks õigusele metsast puidu hankida ka kohustus metsaseisundit jälgida, kaitsta ja tõkestada erinevate ohtude eest. Juhul, kui te olete mõeldnud mets müüa, võiks see olla läbi mõeldud protsess selleks, et saada parim hind ja uus heaperemehelik omanik.

Metsa ja metsamaa ost üle Eesti!

Metsa- ja põllumaa ost on meie põhitegevused. Aadressil mets.ee saate tutvuda meie kontserniga. Ostame nii lagedaid maid kui ka küpseid metsi, alates kaasikutest kuni kuusikuteni. Meie ettevõtmise põhitegevuseks on metsakasvatamine, mille protsessi pikkus on võrreldav ühe inimpõlvega Ostame kinnistuid üle terve Mandri-Eesti ning hooldame ja majandame metsasid vastutustundlikult. Sellest tulenevalt saame pakkuda paremat hinda, kui täna enamus turul olevatest ettevõtetest. Loe edasi kokkuvõttest metsa ost ja küsi hinnapakkumist läbi kontaktivormi!

Ostame metsamaid üle terve Mandri-Eesti. Anna meile, kas päringuvormi või telefoni teel teada soovist saada oma kinnistule hinnapakkumine. Esialgse hinna saab meie metsaülem arvutada tuginedes kinnistu inventeerimisandmetele ja ortofotole. Seejärel läheb juba metsa taksaator, kes kogub metsas kasvava kohta täpse informatsiooni ja edastab metsaülemale. Konkreetse hinnapakkumise teeb metsaülem juba aktuaalsete metsaandmete põhjal. Loe meie blogist, kuidas kujuneb hind metsale ja metsamaale.

Pärast hinnaläbirääkimisi lepitakse kokku nii ostjale kui ka müüjale sobiv aeg notaribüroos tehingu sõlmimiseks. Reeglina jõuab notar valmistada kinnistu ostu-müügilepingu projekti ette üks päev varem ning mõlemad osapooled saavad enne tehingut sellega ka tutvuda. Üliolulised kohad lepingus on ostja ja müüja õiged isikuandmed, korrektne kinnistu katastrinumber ja ostusumma. Meie kanname enne tehingut raha notari deposiitkontole, mille lepingu sõlmimisel kannab notar üle müüjale kolme tööpäeva jooksul.

Metsa müük parima hinnaga – kuidas saada metsa müües parim hind?

Kahjuks pole ühte täpset valemit, mis tagaks alati kinnistu müügilt kõrgeima hinna. Metsaomanik saab aga teha omaltpoolt kõik oleneva, et leida parim pakkumine ostuhuviliste seast. Enamasti saab parima hinna, leides kinnistule õige omaniku, kes teie kinnistust tõeliselt huvitatud on. Võimalusi metsa müügiks on aga mitmeid.

  • Müüa otse metsafirmale (loe: metsa ost)
  • Müüa metsamaa oksjonil
  • Müüa naaberkinnistu omanikele

Metsa müük metsaettevõttele:

Metsakinnistut metsafirmale müües peaksite veenduma, et tegu on tõsiseltvõetava ettevõttega, seda eriti kui olete huvitatud, et teie metsakinnistu ka edaspidi vastutustundlikult majandatakse. Kindlasti tasub hinnapakkumist küsida mitmetelt ettevõtetelt, nii kinnistu asukohapiirkonnas asuvatelt, kui ka üldiselt suurematelt metsaettevõtetelt.

Kui soovite ka erapooletut arvamust, saate kindlasti tagasisidet kohalikust metsaühistust, Keskkonnaameti keskkonnaspetsialistilt (kontaktid maakonniti leiate SIIT) või teile lähedalasuvast metsaseltsist. Samuti võite pöörduda RMK või SA Erametsakeskuse poole.

Meie maksame alati metsamaa eest õiglast hinda ning selle, kuidas metsa hindamine välja näeb, võite lugeda kokkuvõttest: Metsa hind. Kuigi, iga kinnistu on individuaalne, on laias laastud hinnad üldiselt vastavalt praegusele turuhinnale tasakaalus.

Metsamaa müük enampakkumise teel:

Metsa müük enampakkumise teel tähendab, et kinnistu omanikuna saate müüa oma metsamaa oksjonil, kus osalevad metsafirmad või muud ettevõtjad. Eesti tuntuimad oksjoniportaalid on Timber.ee ning Metsaoksjon.ee.

Metsaoksjonil metsamaad müües, võite saada parema hinna, kuid samuti maksate vahendustasu oksjonipidajale, kui näiteks müües otse metsafirmale kannab igasugused vahendustasud ning notaritasud metsafirma. Müües raieõigust on tihti parem müüa raieõigus oksjoniportaalis, kuid üldiselt metsamaa eest saadakse parim hind, õige ostja leidmisel.

Metsaoksjonil tasub metsa müüa eriti siis, kui olete ise oma metsa pikaajaliselt majandanud ning metsa tervisliku seisukorraga hästi kursis, ehk veendunud kinnistul asuva puistu kvaliteedis ning muudes faktorites. Kui olete metsa oksjonil müümas, soovitame panna metsa hinna alampiir, mille mitte saavutamisel te kinnistut müüma ei pea.

Metsa müük naaberkinnistu(te) omanikule:

Metsa majandamine on pikaajaline ning kulukas ettevõtmine, seepärast on kasulik metsa majandamisega tegelvatele ettevõtetele omada mitut kinnistut kõrvuti (logistika jms). Seetõttu võite just naaberkinnistu omanikult esimesena küsida. Tihti on just naaberkinnistu omanik, või lähedalasuvate kinnistute omanikud teie kinnistu soetamisest huvitatud.

Kui soovite metsa müügist saada parimat võimalikku tulu, võtke pakkumine mitme metsafirma käest ning konsulteerige kohaliku metsaseltsiga, kes kindlasti oskab teile häid nõuandeid jagada.

Metsamaa väärtuse hindamine metsaomanikule

Metsa müüki saate usaldada nii metsamaakleri kätte, kuid saate ka ise arvutada metsamaa umbkaudse väärtuse. Metsa hektari hinnad algavad 1000€/ha (lage metsamaa) ning ulatuvad kuni 20 000€/ha (küps mets).

Näiteks 2018 aastal oli kalleim metsamaa hektari hind Võrumaa kinnistul, mille hektari keskmine hind oli 17 200 eurot, kuid tegu on pigem erandi kui reegliga.

Metsa müük usalda professionaalsele metsafirmale!

Meile võib pakkuda:

  • Hüpoteegiga koormatud metsakinnistuid
  • Metsamaid koos põllumaaga
  • Osa kinnistust
  • Metsamaad koos talu või maamajaga
  • Kaitsealuseid kinnistuid

Metsnik on olnud alati uhke oma ameti ja metsa üle. Paraku praegusel ajal on inimestes tekitatud rahutust Eesti metsades aset leidvad raieviisid ja raiemahud ning seetõttu on nii metsaomanikud, metsamajandajad kui ka puidutöötlejad sattunud kriitika osaliseks. Nii nagu lehmalt saame piima, tuleb metsast puit. Tihilugu emotsionaalsed vestlused põhinevad mitte arvutustel vaid arvamustel ja teadagi arvamusi on nii palju, kui on inimesi.

Eesti metsasid majandatakse lähtuvalt Metsaseadusest, mida on kujundanud Eesti ja Põhjamaade metsateadlased. Meie kaitsealade kogupindala on Euroopa suurim ning nendel metsamaadel kehtivad erinõuded ja piirangud metsamajandamisel. Metsaomanik kasvatab ja hooldab oma metsa aastakümneid ning ühel hetkel on omanikul õigus saada sellest ka rahalist tulu, kas siis puidu müügi või metsamaa müügi näol. Lageraie ehk häiring, mida loodusele põhjustatakse kestab looduse ajaarvamuse järgi vaid viivuks, sest loodus tühja kohta ei salli ning hiljemalt 10 aasta pärast vohab raiesmikul juba uus metsapõlv. Mets on ja jääb Eestimaal kasvama!

Metsamaa ost ja müük