Miks tasub metsa müüa?


Mets on suurim väärtus metsaomanikule siis, kui see on pidevas majandamises ja jätkusuutliku tulevikuperspektiiviga. Kui metsa ei arendata, kaotab see väärtust, mida on raske taastada. Küps mets kaotab ajas oma väärtust, kuna puistu vananedes suureneb haiguste ja kahjurite oht.

Nõrgem mets on ilmastiku suhtes vastuvõtlikum ning võib sattuda suurte tormikahjustuste ohvriks. Metsa saab hoida elujõulise ja tervena, kui seda pidevalt majandada. Metsaomanike passiivsus kinnistu arendamisel on sageli tingitud sellest, et metsa majandamine nõuab oskusi ja teadmisi, mille omandamine võtab aega.

Kõige targem talik metsaomanikul, kes ei oska ega plaani oma metsa majandada, on metsakinnistu müük. Metsakinnistu müümine sisaldab omaniku jaoks vähe riske, sest tehing on ühekordne ja notariaalne. Metsakinnistu müümisel ei tasu sõlmida mittenotariaalseid lepinguid ega lubada tasumist osade kaupa.

Millised faktorid kujundavad metsa hinna?


Metsa hind arvutatakse põhiliselt järgmiste faktorite järgi:


1. Metsakinnistu asukoht ja ligipääsetavus

2. Puistu sortiment

3. Puistu tervislik seisund

4. Puistu vanus

5. Eelnevalt teostatud metsamajanduslikud tööd

6. Tihti võib mõjutada hinda ka konkreetse kinnistu hinda see, kui kinnistu on nö "viimane tükk pusles" mõnele metsahaldusettevõttele, kes omab ümberringi mitmeid kinnistuid.

Kuidas saada metsa müües parim hind?


Konkreetset- ja ühest vastust antud küsimusele pole, kuid metsaomanik saab teha kõik endast oleneva, et saada metsa eest parim hind.

Metsa eest saab tavaliselt parima hinna, leides metsakinnistule õige ostja. Metsa müük isenesest on vastutusrikas ja tähtis otsus, kuna tegemist on kinnistuga ning seetõttu ka isensest juba väärtuslik vara.

Metsa müüakse enamasti metsamajandusega tegelevatele ettevõtetele, kuid oma metsamaa saate müüa ka näiteks naabrimehele, või läbi mõne enampakkumisteportaali

Tavaliselt maksab kõrgeimat hinda ikkagi metsafirma, kes tegutseb teie kinnistu asukoharegioonis.

Et saada kinnistu eest parim hind, on soovitatav võtta pakkumine võimalikult paljudelt metsafirmadelt ning kui te ei peaks saama teid rahuldavat hinnapakkumist, võite alati kinnistut pakkuda müügiks ka oksjoniportaalis.

Metsa müük ja tulumaks


Kui oled müümas metsakinnistut siis loeb eelkõige kas te müüte kinnistut FIE'na või tegu on lihtsa (füüsilise isiku) vara võõrandamisega (nt vara müümine). Maksustamise alused, vara üle arvestuse pidamine ja maksukoormus on erinevad.

Lihtsalt öeldes, kui metsakinnistut müüb eraisik, tekib kasu kinnistu müügist. Ehk, tulu tähendab siinkohal kinnistu ostuhinna ja kinnistu müügihinna vahet. Tulust (kasumist) saab maha arvestada tõestatavad (dokumenteeritud) kulud (näiteks metsamajanduskulud mis on tekkinud erinevate metsamajandusprotsesside käigus), või väljaminekud mis on otseselt seotud kinnistu müügitehinguga.

Rohumaa ostu puhul kehtivad üldiselt samasugused tingimused, nagu põllumaa ostul.

Mis juhtub kinnistuga peale metsa müüki?

Tihti arvatakse, et metsafirmad ostavad lihtsalt kinnistuid kokku, teevad lageraie ja jätavad seisma. Seda võimendab meediast nähtud pildid üksikutest juhtumitest kus vastutustundetud metsaomanikud on jätnud peale raietööde teostamist kinnistu lihtsalt seisma, või kus on käidud tegemas röövraiet (mis on illegaalne).

Suuremad ja tuntud metsandusettevõtted nii enamasti siiski ei talita. Kui peaksite meile näiteks müüma raieõigust (või ka teistele ettevõtetele) saate sätestada lepingus punkti, et raiet teostav ettevõte on lepingujärgselt kohustatud kinnistu taasmetsastama või muid sarnaseid tingimusi.

Meie ostame metsakinnistuid pikaajalise investeeringu näol ning tegeleme Eesti metsade majandamisega juba varsti kaks aastakümmet. Meie personal on proffessionaalne ja kirglik ning meile metsakinnistut müües võite kindlad olla, et teie mets on heades kätes.Loe metsamajandusest edasi SIIT

Metsa ost